Ik ben aangesloten bij het gastouderbureau SKIDkinderopvang in Annen. Op hun wesite kunt u meer lezen over hoeveel het u per uur per kind gaat kosten. Daar moet u dan €0,14 bij op tellen want mijn uur tarief wijkt af van het adviestarief van SKIDkinderopvang namelijk €5,- per kind per uur.

Aan het eind van de maand stuur in u een mail met daarbij een overzicht van de afgenomen uren. Die uren vul ik ook in op de ouderportaal van SKID, na goedkeuring accordeerd u die. U krijgt dan van SKID de factuur.

Daarnaast vraag ik onkostenvergoeding voor het eten. Daar heeft Skid een richtlijn voor geven. Maar ik ben nu bezig om een ander tarief te te passen. Om de 3 maanden declareer ik die kosten bij u, dat is naast de kosten van Skid en betaald u rechtsstreeks aan mij.